Tender

Схема

title:

рядок, багатомовний

Назва тендера, яка відображається у списках. Можна включити такі елементи:

 • код закупівлі (у системі управління організації-замовника)

 • періодичність закупівлі (щороку, щокварталу, і т.д.)

 • елемент, що закуповується

 • інша інформація

description:

рядок, багатомовний

Детальний опис закупівлі

tenderID:

рядок, генерується автоматично, лише для читання

Ідентифікатор закупівлі, щоб знайти закупівлю у “паперовій” документації

OpenContracting Description: TenderID повинен завжди співпадати з OCID. Його включають, щоб зробити структуру даних більш зручною.

procuringEntity:
 

ProcuringEntity, обов’язково

Організація, що проводить закупівлю.

OpenContracting Description: Об’єкт, що управляє закупівлею. Він не обов’язково є покупцем, який платить / використовує закуплені елементи.

Якщо procurementMethodType має значення negotiation або negotiation.quick, тоді можливі значення ProcuringEntity.kind обмежені ['general', 'special', 'defense'].

value:

Value, обов’язково

Повний доступний бюджет закупівлі.

OpenContracting Description: Загальна кошторисна вартість закупівлі.

items:

список об’єктів Item, обов’язково

Список об’єктів Document

OpenContracting Description: Товари та послуги, що будуть закуплені, поділені на спискові елементи, де це можливо. Елементи не повинні дублюватись, замість цього вкажіть кількість 2.

documents:

Список об’єктів Document

OpenContracting Description: Всі документи та додатки пов’язані із закупівлею.

awards:

Список об’єктів Award

Усі кваліфікації (дискваліфікації та переможці).

contracts:

Список об’єктів Contract

OpenContracting Description: Дата або період, коли очікується визначення переможця.

status:

рядок

active:

Активна закупівля (за замовчуванням)

complete:

Завершена закупівля

cancelled:

Відмінена закупівля

unsuccessful:

Закупівля не відбулась

Статус Закупівлі.

cancellations:

Список об’єктів Cancellation.

Містить 1 об’єкт зі статусом active на випадок, якщо Закупівлю буде відмінено.

Об’єкт Cancellation описує причину скасування закупівлі та надає відповідні документи, якщо такі є.

procurementMethod:
 

рядок, генерується автоматично

limited:

За замовчуванням.

Метод закупівлі.

procurementMethodType:
 

рядок

reporting:

ідентифікатор процедури звітування про укладений договір

negotiation:

ідентифікатор переговорної процедури

negotiation.quick:
 

ідентифікатор переговорної процедури за нагальною потребою

dateModified:

рядок, Date

owner:

рядок, генерується автоматично

cause:

рядок, обов’язковий для переговорної процедури / необов’язковий для переговорної процедури за нагальною потребою

Підстава для використання “звичайної” переговорної процедури або переговорної процедури за нагальною потребою. Для більш детальної інформації дивіться статтю 35 Закону України “Про публічні закупівлі”.

Possible values for negotiation and negotiation.quick procedures:

 • artContestIP

cт. 35, п. 1 Закупівля творів мистецтва або закупівля, пов’язана із захистом прав інтелектуальної власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мистецького конкурсу.

 • noCompetition

cт. 35, п. 2 Відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

 • twiceUnsuccessful

cт. 35, п. 4 Якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тедерній документації.

 • additionalPurchase

cт. 35, п. 5 Потреба здійснити додаткову закупівлю в того самого постачальника з метою уніфікації, стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, роботами чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням.

 • additionalConstruction

cт. 35, п. 6 Необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

 • stateLegalServices

cт. 35, п. 7 Закупівля юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, на підставі рішення Кабінету Міністрів України або введених в дію відповідно до закону рішень Ради національної безпеки і оборони України.

Можливі значення для переговорної процедури за нагальною потребою:

 • quick

cт. 35, п. 3 Нагальна потреба у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, яка унеможливлює дотримання замовниками строків для проведення тендеру, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі в таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури.

causeDescription:
 

рядок, багатомовний, обов’язковий для переговорної процедури та переговорної процедури за нагальною потребою

Обгрунтування використання “звичайної” переговорної процедури або переговорної процедури за нагальною потребою.

lots:

Список об’єктів Lot.

Містить всі лоти закупівлі. Якщо поле tender.procurementMethodType дорівнює negotiation або negotiation.quick

Схема роботи Tender

digraph G {
  A [ label="active*" ]
  B [ label="complete"]
  C [ label="cancelled"]
   A -> B;
   A -> C;
}

* позначає початковий стан