Award

Схема

id:

рядок, генерується автоматично, лише для читання

OpenContracting Description: Ідентифікатор цього рішення.

title:

рядок, багатомовний

OpenContracting Description: Назва рішення про визначення переможця.

description:

рядок, багатомовний

OpenContracting Description: Опис рішення про визначення переможця.

status:

рядок

OpenContracting Description: Поточний статус рішення, взятий зі списку кодів awardStatus.

Можливі значення:

 • pending - переможець розглядається кваліфікаційною комісією

 • unsuccessful - кваліфікаційна комісія відмовила переможцю

 • active- статус за замовчуванням

 • cancelled - орган оскарження відмінив результати закупівлі

date:

рядок, Date, генерується автоматично, лише для читання

OpenContracting Description: Дата рішення про підписання договору.

value:

об’єкт Value

OpenContracting Description: Загальна вартість закупівлі згідно цього рішення.

suppliers:

Список об’єктів Organization

OpenContracting Description: Постачальники, що були визнані переможцями згідно цього рішення.

items:

Список об’єктів Item, генерується автоматично, лише для читання

OpenContracting Description: Товари та послуги, що розглядались цим рішенням, поділені на окремі рядки, де це можливо. Елементи не повинні бути продубльовані, а повинні мати вказану кількість.

documents:

Список об’єктів Document

OpenContracting Description: Усі документи та додатки пов’язані з рішенням, включно з будь-якими повідомленнями.

subcontractingDetails:
 

рядок

Текстове поле будь-якого розміру, що містить інформацію про підрядника.

qualified:

булеве значення

Підтверджує відсутність підстав для відмови учаснику згідно Cтатті 17 Закону України “Про публічні закупівлі”.

lotID:

рядок

Id of related Lot. Only if tender.procurementMethodType is negotiation or negotiation.quick.

Схема роботи Award

digraph G {
  A [ label="pending*" ]
  B [ label="active"]
  C [ label="cancelled"]
  D [ label="unsuccessful"]
   A -> B;
   A -> D;
   B -> C;
}

* позначає початковий стан